Markedssimulator (kræver login)

Markedssimulator

I den fulde udgave af Markedssimulatoren kan du simulere det nordiske spotmarked for el under hensyntagen til transmissionsbegrænsninger og prisområder. Du har endvidere mulighed for at ændre på en række parametre, der har afgørende indflydelse på elmarkedet, så du kan se konsekvenserne af disse ændringer.

Under ”Intro til prisområder” kan du se hvordan markedssystemet opdeles i prisområder, når der er flaskehalse i transmissionssystemet. Under ”Vejledning til Markedssimulatoren” kan se hvordan du ændre på parametrene i Markedssimulatoren. Endelig er der en vejledning til, hvordan du opbygger dit eget markedssystem: ”Etabler dit eget el-marked-system”.

Ved at klikke på ”Markedssimulator” får du adgang til simulatoren.

Som udgangspunkt rummer Markedssimulatoren data for hele det nordiske elsystem. Du kan importere filer, der enten nulstiller alt, så du kan etablere dit eget markedssystem, eller du kan importere to filer, der svarer til det system, der bruges til at forklare, hvordan markedet er opbygget. De tre filer henter du her Nulstil , her Tutorial med et område og Tutorial med to områder . Gem dem på din computer, og hent dem, når du importere en fil i Markedssimulatoren, fra ikonet "Tandhjul".

Du kan også hente filer, der beskriver 3 situationer på det nordiske marked i januar 2017, 10. januar 2017 , 12. januar 2017 . 16. januar 2017 og 20. februar 2017

Gem dem på din computer, og hent dem, når du importere en fil i Markedssimulatoren, fra ikonet "Tandhjul".

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!